تلفن: ۰۲۱۶۶۸۱۸۹۳۹

موبایل: ۰۹۱۲۶۴۷۹۱۰۲

موبایل: ۰۹۳۷۸۷۵۰۲۶۶

آدرس دفتر: تهران ، ابتدای بزرگراه فتح ، خیابان فتح ۱۳ ، مجتمع پایتخت ، واحد C34